Garasje under terreng

Tilpasset garasje plassert under terreng.

Garasjen kan plasseres under terrenget dersom man har en tomt med store høydeforskjeller. Slike forhold krever en god del tilpasning av både garasjen og tilstøtende arealer.

I et slikt prosjekt kan vi hjelpe deg med å:

  • grave ut og gjøre grunnarbeid for garasje,
  • mure opp vegger som er tilpasset terrenget rundt og støpe garasjegulv,
  • montere eller støpe takdekke, inkludert legging av isolasjon og membran,
  • etablere takterrasse eller plen/hage over takdekket,
  • ordne tilstøtende terreng med mer;

Du står fritt til å velge portleverandør og portåpning tilpasses valgt produkt. Portleverandøren monterer porten i garasjen.

En positiv side med et slikt tiltak er at det som regel ikke påvirker utnyttelsesgraden på tomten din. - Husk imidlertid at det er viktig at garasjen blir utført etter bransjens anbefalinger med tanke på overvannshåndtering, fukt- og frostsikring, slik at konstruksjonen står stabilt i mange 10-år fremover.

Garasje under terreng - noen bilder

Tilpasset garasje under terreng, referanse 1: bilde før utførelse. Garasje under terreng og utomhusarbeid, referanse 1, Oslo: - situasjon tidlig fase.
Tilpasset garasje under terreng, referanse 1: bilde under utførelse. Garasje under terreng og utomhusarbeid, referanse 1, Oslo: - situasjon underveis.
Tilpasset garasje under terreng, referanse 1: bilde etter utførelse. Garasje under terreng og utomhusarbeid, referanse 1, Oslo: - situasjon etter.
Tilpasset garasje under terreng, referanse 2: fasadetegning. Tilpasset garasje under terreng, referanse 2, Moss: - tegninger for nabovarsling og søking.

Nærliggende tjenester

Foruten å bygge, så kan vi også hjelpe til med nærliggende tjenester:

  • Rådgivning, mulighetsanalyse, prosjektering og planlegging.
  • Utarbeidelse av situasjonsplan og tegninger, samt nabovarsling og søking.

Kanskje garasjeprosjektet ditt også påvirker tilstøtende arealer?
Vi kan hjelpe til med landskapsutforming av hage eller tomt, bygge støttemurer eller trapper, legge asfalt eller belegg på oppstillingsplass eller gangstier med mer.

Ta kontakt, så kan vi sammen vurdere dine behov og gi en prisantydning på hva det vil koste.

 Kontakt oss

Garasjehjelpen er et sett tjenester som blir levert av Synergi-1 AS. Vi har bred kompetanse og lang erfaring som du kan dra nytte av.

Enten du har et lite eller stort garasjeprosjekt, - ta kontakt så hjelper vi deg.

sak@garasjehjelpen.no 920 77 930 Sagstuveien 2A, 1914 Ytre Enebakk