Garasjetegninger og søking

Selv ved tiltak for garasje som ikke er søknadspliktige, så skal man melde inn tiltaket til kommunen når det er ferdig bygget. Man må minimum sende inn en situasjonsplan.

Vi kan hjelpe deg med å:

  • innhente relevante reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser, samt innhente situasjonskart og størrelsen på tomten,
  • avklare hvor stor utnyttelse du har på eiendommen per i dag, og hvor mye ledig m2 du har til å bygge garasje,
  • avklare beste plassering av den nye garasjen,
  • lage fasadetegninger for garasje,
  • lage snitt- og plantegning for garasje,
  • lage situasjonsplan,
  • ordne alt av søknadsarbeid opp imot din kommune; inkludert redegjørelser og utarbeidelse av søknad om tillatelse, søknad om dispensasjon, nabovarsling og innsending av søknad.

Merk at dersom man sender komplett søknad elektronisk, får man som regel rabatt på saksbehandlingsgebyret hos kommunen.

Garasjetegninger - eksempler

Situasjonsplan dobbelgarasje, referanse 1. Tegninger garasje, referanse 1, Enebakk: - situasjonsplan dobbelgarasje, samt søking.
Fasadetegninger dobbelgarasje, referanse 1. Tegninger garasje, referanse 1, Enebakk: - fasadetegninger dobbelgarasje, samt søking.
Situasjonsplan stor garasje, referanse 2. Tegninger garasje, referanse 2, Oppegård: - situasjonsplan stor garasje (4 plasser), samt søking.
Fasadetegninger stor garasje, referanse 2. Tegninger garasje, referanse 2, Oppegård: - fasadetegninger stor garasje, samt søking.

Nærliggende tjenester

Foruten å bygge, så kan vi også hjelpe til med nærliggende tjenester:

  • Rådgivning, mulighetsanalyse, prosjektering og planlegging.
  • Utarbeidelse av situasjonsplan og tegninger, samt nabovarsling og søking.

Kanskje garasjeprosjektet ditt også påvirker tilstøtende arealer?
Vi kan hjelpe til med landskapsutforming av hage eller tomt, bygge støttemurer eller trapper, legge asfalt eller belegg på oppstillingsplass eller gangstier med mer.

Ta kontakt, så kan vi sammen vurdere dine behov og gi en prisantydning på hva det vil koste.

 Kontakt oss

Enten du har et lite eller stort prosjekt, - vi ser frem til å høre fra deg.

sak@garasjehjelpen.no 920 77 930 Sagstuveien 2A, 1914 Ytre Enebakk